1972 – 1990

Här presenteras dels importören Matreco med sina stora anläggningar, tveksamma sidoverksamheter  och bilimportens historia.