1972 – VAZ-importen tar fart

1972 – Ett skepp kommer lastat

Från och med  1972 finns de första VAZ/Lada-bilarna i Sverige i nybilsregistreringen. 9 stycken bilar av fabrikatet VAZ  registrerats det året. Jag har ett bildmaterial som Lada Sweden vänligt skänkte mig i samband med att verksamheten upphörde. I det finns ett knippe foton som säger att det är bilder på första billeveransen med fartyget 50лет влксм av VAZ-bilar anno 1971. Detaljstudierar man bilderna så tror jag mig kunna säga att de måste vara tagna 1972. På kajen i Sydhamnen står flera rader av Opel Rekord ur generation D som började tillverkas just i december 1971. Eftersom att det inte ser ut att vara  vinterväder på bilden så får man anta att det inte är december 1971 i alla fall….

Ska vi byta grejor?

Att importen kom igång brukar tillskrivas att dessa bilar kom som betalning för

någon leverans från Sverige till Sovjet – oklart exakt vad men vill minnas att det talas om skogsråvara eller möjligen järn/stål. Denna typ av byteshandel var tämligen vanlig med öststaterna under kalla kriget då västvaluta var hårdvaluta. I bakhuvudet hos undertecknad finns en minnesbild av artiklar om dessa ryska bilar och att en större andel köptes av gruvarbetare uppe i norr.

Förklaringsmodellen haltar väl en smula, för importören Matreco bedrev ju redan bilimport men av Moskvitch, Volga och ZaZ. Jag kan snarare tänka mig att VAZ/Lada passade in väl på marknaden med lite modernare framtoning och möjligen med lite guldglans från Fiat som sålde snarlika bilar i landet. VAZ/Lada-modellerna var ju i praktiken licensproduktion av Fiat om än med lite Sovjetifiering. Summerar vi 1970-talet så når man ganska fort en betydande volym, ja faktiskt 14 166 bilar registrerades i Sverige, vilket gav en marknadsandel på ungefär 0,6%.