Hoppa till innehåll

Uppslagsord – trafik och samhälle

Här kommer en sammanställning över lite ord som man kan behöva ha koll på i samband med gamla tiders trafikdiskuss

A;

Accis; punktskatt baserad på olika parametrar. I Sverige infördes accis 1955 då med en skattesats av 10 procent av värdet. Sedermera blev beskattningen baserad på vikten Skattesatsen var under 1980-talet ca 6, 50 kr/ kilo tjänstevikt. Under 1990-talet görs beskattningen om och baseras då på miljöklassificeringen av fordonet i fråga. Avskaffas år 2000.

Ap-ambulans; smeknamn på Renault 4, skulle rent teoretiskt kunna vara en ambulans baserad på mercedes Kompaktmodell.

Ap-gunga; smeknamn på Citroen 2 CV

Ap-Merca; smeknamn på Mercedes kompaktmodell, den med de stående strålkastarna

Avgasrening; i och med Bilavgaskungörelsen 1972:596 så införs regeln. Effekterna kommer påvrka utbudet av bilar i landet från 1976 fram till homologiseringen av regelverket efter vårt inträde i EU. Regleringen i sig säger inget om vilka tekniska lösningar som ska nyttjas. Den nämner bara i vilken omfattning reduceringen ska ske. I praktiken fanns ett par tre lösningar. Ett återcirkulera avgaser in i förbränningen igen – EGR. Späda ut avgaserna med tilläggsluft och därmed få till ett visst mått av efterförbränning/utspädningar.

 

D;

Direktimport; i dagligt tal Privatimport

Dispenskod; Avser avsteg från fordonsförordningens regelverk. kodsammanställning finns att ta del av via transportstyrelsens hemsida https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Koder-for-fordonsuppgifter/Dispenskoder/

 

E;

EGR – Exhaust gas recirculation – återledning av avgaser in i förbränningsprocessen igen.

 

F;

F97B – dispenskod som inbegriper att fordonen importerats med undantag kopplat till att fordonen kommit in till landet i samband med flytt. Koden säger att fordonet inte belastats av Tull, moms och accis vid införandet. Kombineras ibland med andra dispens och undantag från fordonsförordningen. Noterbart är att ett fordon med denna dispenskod inte får nyttjas i nytto- / näringstrafik.

F99B – dispenskod kopplat till import av fordon för eget bruk. Denna kod ger inga dispenser utan fordon behöver uppfylla fordonskungörelsens direktiv eller mer sentida regler i form av EU’s helbilsgodkännande.

Flyttgods – egentligen en tullteknisk benämning i allmänhet. avser då artikel inbringad till landet i och med migration. Här avseende lagrum för att undgå svenska särkrav vid import av fordon. Under 1980-talet ett av få sätt att importera bilar av annat snitt än dem som reguljärt såldes i landet. Detta beroende på särkrav på avgasrening som var hårdare än i övriga Europa. Se avgasrening. Reglering av krav för att klassas som flyttgods regleras i enlighet med direktiv TSVFS 1985:55 och anger avsteg från fordonskungörelsen.

 

H;

Haschraket – smeknamn på ett antal vagnar beroende på vem man frågar; ofta VW Buss T2, men även Citroen 2 CV och Renault 4. Gemensam nämnare verkar vara billiga bilar under 1970-talet.

Högertrafik; Omläggning sker i september 1967. föregicks av en lång diskussion och en folkomröstning som inte röstade för en omläggning.

Högertrafikkommissionen;  bildas 1963 och avvecklas efter slutfört värv 1967/1968.

 

K;

K-märke; klistermärke att sätta i vindrutan för att tulltjänstemännen skulle veta att detta Dieseldrivna fordonet skulle stämpla mätarställning vid passage in och ut ur landet. Se Kilometerskatt

k-sprit; se Karburatorsprit

Karburatorsprit; tillsats av etanol, tänk att motverka kondensbildning och ispropp i bränslesystemet vintertid. Idag en produkt som i princip inte behövs då vi idag blandar in etanol i bensinen året om.

Kilometerskatt; beskattningsmodell av Dieseldrivna fordon infördes 1974 och avskaffas 1992 där bränslet inte beskattas fullt ut utan en del av baserades utifrån antalet kilometrar man kört i landet. Vid gränspassage skulle kontrollremsa stämplas för att vägsträcka utomlands inte skulle debiteras.

 

L;

Långskorpa – slang för förlängd bil i taxisvängen enligt tidningen TV. Refererat till test av en förlängd Volvo 760.

Länsbokstav / länsregistering; tilldelning av registreringsnummer utifrån ägaren hemvist. I Örebro var bokstaven T länsbokstav. Svärfars Mercedes 190 SL hade kombination T38800

 

P;

P-skylt – registeringskombination med ett begynnande P som tilldelades fordon som kom till landet via privat – och icke-registrerad importörer under slutet av 1980-talet. Tilldelningen upphör i och med att någon klagat över att man känt sig utpekad och därmed förelåg diskriminerade faktor. I Teknikens värld nummer 5 (mars) 1992 står att läsa att tsv nu ändrar tilldelningsprincipen och att ett begynnande P inte enkom för direktimporterade bilar. Försommaren 1992 öppnas P-serien för allmän tilldelning och räcker till slutet av 1990-talet.

Privatimport; att som icke registrerad fordonsimportör ta in bil till landet. I samband med vårt EU-inträde blir det lite av en folksport att handla begagnad bil i utlandet för att dels ges möjlighet att välja andra utföranden och modeller men även dra nytta av EU’s inre marknad och då kunna dra nytta pris eller tjänsteinnehåll. Innan dess var det inte fullt lika vanligt och framför allt, innan EU-inträdet så var USA en långt större leverantör till Sverige.

 

R;

Registeringsnummer; från 1972 ändrar Sverige till nationell tilldelning. Innan dess hade bilar varit registrerade hos länsstyrelsen i det län där ägaren hade sin hemvist. Under 1972-1974 tilldelas alla fordon som är i trafik ett ny registreringsnummer i form av tre bokstäver och tre siffror. Detta system gäller fram till årsskiftet 2018/2019. Då ändrades formatet till att även kunna vara av modell tre bokstäver två siffror och en avslutade bokstav.

S:

Skrotningsavgift; avgift debiterad i samband med nyregistrering av fordon i Sverige åren 1975-2007. Pengarna fonderades och återbetalades i samband med att fordonen skrotades hos auktoriserad bilskrot. I samband med avvecklandet av fonden höjdes återbetalningen tills dess att fondens medel var slut. Detta ledde till en rusning till skrotning av bilar under 2007.

T;

Trafiksäkerhetsverket;  myndighet med ansvar för fordonstrafik bildas 1968 via sammanslagning av Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen och delar av verksamheten som hanterats av Högertrafikkommissionen. Avvecklas i samband med att verksamheten inkorporeras Vägverket.

Trafikverket; med ansvar för infrastrukturen kopplat till trafik på väg, sjö, luft och spår samt körkort.

Transportstyrelsen; den myndighet som förvaltar

V:

VoV; se väg och vattenbyggnadsstyrelsen

Väg och vattenbyggnadsstyrelsen, anor från 1841. verksamheten avvecklas 1967 och delas upp i två delar Dels trafiksäkerhetsverket och Vägverket.

Vägverket; tidigare statens vägverk. Från 1993 huvudmyndighet kopplat till vägtrafik och fordon. Upplöses i samband med en sammanslagningen mellan Sjöfartsverket, Luftfartsverket och Vägverket. bildar då två myndigheter Trafikverket med övergripande ansvaret för infrastruktur, upphandling av trafik och bedriva förarprovet. Samt Transportstyrelsen med inriktning mot operativt förvaltande kring fordons- och körkortsregister.

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.