I katalogiserandets otjänst – samlingssidan

Samlingssidan för alla inlägg kopplat till att samla på tidningar.

I katalogiserandets otjänst; Del 1.

I katalogiserandets otjänst; Del 2

I katalogiseradets otjänst; del 3

I katalogiserandets otjänst; del 4

I Katalogiserandets Otjänst; några handfasta råd (del 5)

I katalogiserandets otjänst; del 6

I katalogiserandets otjänst; del 7

I katalogiserandets otjänst; del 8

I katalogiserandets otjänst; del 9

I katalogiserandets otjänst; När är en samling komplett?

Varför finns det så lite historik om hur en tidning kom till?

I källarens lugna vrå;

Det är väl inte värre än att man kan ändra sig;

Att jobba på med förtätning…

Aldrig på en söndag?

-allt osparat kommer att gå förlorat

Backlogg; lite till att arkivera

Vad göra när kritisk massa uppnåtts?

Stående eller liggande, smaken är som baken

Profeten i sin egen hemstad; Torsten Ehrenmark