I katalogiserandets otjänst – samlingssidan

Samlingssidan för alla inlägg kopplat till att samla på tidningar.

I katalogiserandets otjänst… Del 1.

I katalogiserandets otjänst… Del 2

I katalogiseradets otjänst – del 3

I katalogiserandets otjänst – del 4

I Katalogiserandets Otjänst – några handfasta råd (del 5)

I katalogiserandets otjänst – del 6

I katalogiserandets otjänst – del 7

I katalogiserandets otjänst – del 8

I katalogiserandets otjänst – del 9

I katalogiserandets otjänst – När är en samling komplett?

Varför finns det så lite historik om hur en tidning kom till?

I källarens lugna vrå…

Det är väl inte värre än att man kan ändra sig…

Att jobba på med förtätning…

Aldrig på en söndag?

-allt osparat kommer att gå förlorat…

Backlogg – lite till att arkivera

Vad göra när kritisk massa uppnåtts?