Matreco – misstankar och myter

jag får ibland frågan om jag hittat något ”spionmässigt” när jag grävt i Matreco/LadaSweden och tråkigt för de flesta är svaret ett rungande nja!
Exempel på hur det kunde gå till under 1960-tal och en bit in på 70-talet. Ambassadpersonal behövde frekvent lämnade in sin diplomatskyltade bil på service. Under tiden så fick ambassadpersonalen låna en nyligen inbytt begagnad bil. Eftersom ägarbytet inte riktigt hunnit gått igenom så var bilen registrerad på någon ovetande själ. På så sätt kunde man sig sedan ta runt utan att väcka allt för mycket uppmärksamhet.

Tillresta utländska tekniska experter

En annan udda lösning var att det fanns ”tekniska experter” från Sovjet. Dessa fanns inom de olika divisionerna och fick vara i Sverige under begränsad tid. Men alla av dem var kanske inte fullt så tekniskt bevandrade. Därför fick ju ”kontakta hemlandet” stup i kvarten för att diskutera uppkomna problem…
Sedan hör det ju till saken att uppgifterna om att det skulle vara något skumt med Matreco hade florerat sedan tidigt 1970-tal. Svenska myndigheter hade följaktligen viss uppsyn över verksamheten…

Matreco och massmedia

Matreco har i statliga utredningar och tidningsmedia pekats ut som en organisation med dold verksamhet. Synnerligen troligt torde varit att flera personer som var knutna till verksamheten hade uppdrag att fungera som exempelvis ”inhämtare av information”. Många har pekat på synnerligen graverade uppgifter om var man valde att lokalisera sina anläggningar, exempelvis var anläggningen i Bromma i anslutning till flygplatsen. Den senare, överdimensionerade anläggningen i Södertälje som aldrig heller lyckades fyllas av verksamhet till fullo. Till detta valde man att bygga ett antal bilanläggningar på platser så som Gävle, Göteborg, Storå, Malmö & Luleå. I flera artiklar, de första 1971 så pekas dessa platser ut som ”spionnästen”.

Om jag skulle vara rubriksättare

Jag skulle väl kanske sträcka mig till att säga att Matreco var en stödorganisation och fasad för verksamhet som höll på med inhämtande av information… Det fanns ju saker som vid första anblick var svåra att förklara. Men tänk på att ”svensson” såg bara bil och traktorhandeln som var mest publik, sen var det allt det andra med handel med järnmalm, skog, ädelstenar, elektronik, elektriska detaljer, ädelmetaller och så vidare. Men därmed inte sagt att allt

Källor:
Artikel i Arbetarbladet 2014-03-21 : Spionerna i Strömbro https://www.arbetarbladet.se/artikel/allmant/spionerna-i-stromsbro