Matreco’s framgångar – om statistiken får säga sitt

Matreco’s verksamhet är längre än åren som generalagent för bilmärket Vaz/LADA men här redovisas åren 1972-1989

1972 9
1973 263
1974 756
1975 1521
1976 2256
1977 2782
1978 3563 Totalt antal bilar under 1970-taket
1979 3016 14166
1980 3005
1981 3092
1982 2948
1983 2244
1984 1646
1985 1586
1986 1789
1987 2645
1988 1790 Totalt antal bilar under 1980-talet
1989 1170 21915