Lada Sweden, så gick försäljningen – i alla fall enligt statistiken

Verksamheten för Lada Sweden som generalagent varade under hela 1990-talet och summerar vi siffrorna så ser det ut så här

1990 758
1991 615
1992 541
1993 541
1994 514
1995 478
1996 436
1997 495
1998 21 Totalt antal bilar för perioden
1999 33 4432