Lada Sweden – som de själva beskrev, när det begav sig…

Arkivdump från Lada Swedens tidiga hemsida som då låg under pi.se/lada