Ubbo – en uppstickare som lyckas – regstatistiken säger…

Ubbo-tiden är lite svårgreppad, brytpunkten sätter jag till hösten 2013, men överlåtelsen av organisatoriskt kan ha skett vid annan tidpunkt. Så gick försäljningen – i alla fall enligt nybilsregistreringen – är du nyfiken kolla även under Lada Övrigt för där finns mer uppgifter om hur många bilar som återstod i registret november 2018, vilket var spännande läsning!

2006 95
2007 60
2008 15
2009 4 174
2010 38
2011 11
2012 24 Totalt antal bilar
2013 8 255