2014 – Lada Skandinavien och registeringsstatistiken

I och med att Ubbo ”levde” fram till 2013 så redovisas 2014- och framåt kopplat till eskilstunabolaget, det behöver inte vara fullt korrekt men det är så långt som jag kan härleda nybilsregistreringen. Det finns ett visst mörkertal då jag tidigare noterat att eskilstunabolaget annonserat ut importerade begagnade bilar som därmed inte uppfyller kraven på nybilsregistrering.

2014 23
2015 36
2016 3
2017
2018 6
2019 68