Londontaxis – i sverige

Här har jag ambitionen att om möjligt grotta ned i mig i historien om något så alldagligt men ändå ovanligt som den klassiska London Taxin.

-App app app må vän av ordning nu börja skruva på sig. Det här med LondonTaxis det är ju inte bara en bilmodell. Helt korrekt. Avgränsningen som jag tänker göra är snäv. Ja faktiskt så pass snäv att jag lägger fokus på den klassiska. Okej då, inte så precist som vän av ordning nu kanske vill. Vi säger väl ADO6 för enkelhetens skull, modellen som byggdes mellan 1958 och 1997.

Att jag kallar den ADO6 beror mest på att nämnda vagn sålts under tre olika fabrikat, Austin, Carbodies och London Taxi International. Även om karossen i sig var grunden trogen så fick namngivningen ibland fnatt, Den startade som Metropolitan, Blev FX4, sedan FX4D och FX4R. fanns som FX4Q sedan FX4S, FX4S Plus och FX4W för att sluta sina dagar som Fairway och Fairway Driver. Därtill fanns den som FL2, men där angavs bara R/S på chassinumret och hade ingen direkt koppling till modellens marknadsföring.

ADO6 var namnet utvecklingsprojektet fick internt hos British MotorCorp (BMC). Om och huruvida A:et i ADO nu står för Austin eller Amalgameted tänker jag låta vara osagt. Det tycks bero på vilken källa man hänvisar till. DO verkar alla vara överens om att det står för Drawing Office