39-årigt innehav av en 40 år gammal vagn

Edit 39 årigt innehav av en 40 år gammal vagn

Det är inte utan att perspektivet svindlar. Tänk dig att skaffa en nästan ny bil i fjärran land som du där och då väljer att ta med hem till Sverige efter utlandstjänsten är över.

Detta under det glada men ack så prövande 1980-talet när utbudet av vagnar tillgängliga på dessa breddgrader starkt begränsas av våra nationella regler för avgasrening. Ja det var möjligen Sverige, Schweiz och Österrike som delade på oket att ha det moraliska ansvaret med egna hårdare regler för vagnparken.

Jag får tillstå att det är lite av en fantasi hämtad från min ungdom. Just det där att hitta sitt egna val, lyckas släpa vagnen från fjärran land och sedan få den igenom nålsögonen som svensk bilprovning och naturvårdsverkets regelverk verkligen utgjorde.

Jag hoppas att få brodera ut texten i lite mer detaljerade ordalag i framtiden. fram tills dess lägger vi denna postning till handlingarna för framtida publikation.