Så finns även hustrun i det digitala – Välkommen ärade hälft

Målgruppen är möjligen inte riktigt samma klientel som råkar ramla förbi på detta lilla krypin. Men All heder till L8 som valt att skola om sig efter alldeles för många slutsamma år som lärare i yngre åldrar..

Välkommen!

Länk till hustruns nya verksamhet finns här

http://www.medcharlotte.se