Tidningen Motor – en väldigt många nummer blir det…

För ett par veckor sedan råkade jag bjuda på en udda annons på tradera. Objektbeskrivningen och bilderna lämnade mycket fritt för tolkning. Men som enda budgivare så blev priset fantastiskt i förhållande till mängden tillskott till samlingen.

lite bakgrundsfakta. 1943 börjar Motormännens riksförbund ge ut en egen medlemstidning. Dessförinnan så erhöll medlemmarna tidningen Svensk Motor Tidning som gavs ut i samarbete med den andra stora automobilklubben i riket, Kungliga Automobil Klubben närmare bestämt.

Men från 1943 så utkommer Motor på veckobasis, dvs med 50 nummer per år. Den utgiviningstakten håller man i fram till 1970. In alles har man nu genererat i häradet 2250 nummer. I min samling finns nu strax under 2100 av dem. Ett irriterande stort glapp finns året 1951 än så länge.

Mer info och en massa omslag finns att hitta på majks.se