Vad göra när kritisk massa uppnåtts?

Mina arkivarieambitioner slits. Mellan att vilja dokumentera alla tidningar jag har. Eller att hålla mig till min ursprungliga plan.

På mitt kontorsgolv står nu sju prydligt uppsorterade lådor. Sju lådor av en tidskrift som jag inser inte passar in.

Denna förlängda säsongsledighet har visat sig prövande för min valda linje. För den utomstående kanske en förklaring är på sin plats. När jag ursprungligen valde vad som skulle ingå i samlingen, så var kriteriet att det skulle handla om titlar som avhandlade sin samtid. Det innebär att många populära motortitlar fick stryka på foten. Tidningar som mer speglade enskilda bilar och dess historia. Alltså försvann även byggreportage-pressen, motorträff-rapporterna och allmänna klubbtidningar. Syftet med min samling är att kunna spegla samtiden via aktualitetsfokuset hos ”nyhetstidningarna”.

Ett annat hållmärke var att det skulle vara något som var av  intresse för mig. Här känner jag att jag redan börjat gena lite, för redan nu har MC-pressen fått ta plats. Inget ont om motorcyklar men har man inte körkort så är det lite som torrsim. I alla fall för mig, det är svårt att skala upp moppe-känslan till fullvuxet format.

Lite demonstrativt valde jag dock att lägga hela MC-sfären på en egen sida döpt till Undantaget. Visst lite barnsligt men samtidigt, jag har inget behov av dessa objekt. I alla fall inte just idag.

När dessa rader når tangentbordet och slutligen bloggen så finns 9103 tidningar inlästa. Någonstans hägrar målet att nå 10.000-strecket inom kort. Kanske blir det då MC-träsket får respass…

Ö 2022-01-06