Sammanfattning – Ladas svenska väl och ve

Hej alla inblandade!

Först vill jag tacka för att jag fått störa er alla med mina frågor och funderingar kring Lada’s väl och ve i landet, var och en av dessa pusselbitar har varit guld värda för en stackars nyfiken insnöad bilintresserad it-tekniker som undertecknad.

När jag började mitt nystande så låg utgångspunkten i att försöka få svar på Lada Sweden’s roll i det hela, det var ju lite förvirrande att man bröt ut Lada’s del ur dåvarande Matreco och än mer förvånade för en utomstående att verksamheten faktiskt kom att avvecklas trots allt. Jag kan nog inte säga att jag förstår helt och fullt mekanismerna bakom trots mitt forskande. Men jag skulle väl sträcka mig till att det med ganska stor sannolikhet var en mix av alla de orsaker som jag fått mig berättade.

Nåväl ju mer jag nystat i alltsammans så har i alla fall en bild av ett antal kämpande och engagerade människor under respektive era avtecknat sig. I vissa fall har problemen varit gemensamma och då kopplade till själva produkten, dess kvalité och tillgången eller brist på. I andra fall har utmaningarna verkat ligga i att man fått göra vägval som alla var för sig i någon mån påverkar dagens (bristande) verksamhet. Lustigt nog verkar ni samstämmiga om att det dock funnits ett gemensamt ljus i tunneln i form av NIVA-modellen, denna snart 41 år gamla produkt som alltjämt verkar vara det som hållit verksamheter flytande, eller åtminstone trampandes vatten.

Jag har nått mitt grundmål, dvs att försöka förstå VAZ/Lada-trådens flödet från 1972 fram till modern tid. Och för mig har det varit en spännande och lärorik tid att få rådbråka er alla i jakten på info. En liten brasklapp är på sin plats, den firma som idag säger sig vara den svenska representanten har inte velat/kunnat/eller varit intresserad av att bidra med sin syn. En faktor skulle kunna vara, i alla fall om man ska tro initierade rykten, att man förlorade sin agentur för något år sedan. Enligt uppgiftslämnaren, som är verksam i generalagentsvängen så hade denne fått erbjudandet om att ta över representationen från fabriken.