å så va ju det här med Mujaheddin…

När jag växte upp på 1980-talet så var den sovjetiska ockupationen av Afghanistan i ropet självfallet även Mujaheddin-rörelsens motstånd. Jag anar att dagens ungdomar kanske skulle se ut som frågetecken om de fick frågan om vad det var.

När man som jag gräver i tidningsarkivet så slås man ofta av hur många tämligen tidsbundna företeelser och termer som man refererar till. En och annan av dessa avslöjanden har bevisligen etsats in i det kollektiva medvetandet. Exempel finns i form av
– Alfa Sud’s rostbenägenhet, någon känna avslöjar att bilen rent av kan bli Cab efter en tid.
– Skoda 105/120’s vältbenägenhet, något som jag tror inte hänt i trafik efter ombyggnationen.
– Saab’s milt sagt enkelt forcerade startspärr i form av växelspakslåset.

Axplocket är sammanställt fritt ur minnet men under hösten hoppas jag kunna göra en lite större sammanställning av sanningar som var allmängods i teknikpressen under 1900-talets andra hälft.