Ännu en ett fall av semestertorka – när sinnet är som upplagt för äventyr.

Som antytt i en tidigare post – allt på grund av…så är det ett par dagar efter hemkomst från en bilresa till den tyska huvudstaden. I sinnet snurrar en massa uppslag såväl nya som gamla. Uppdelat i fyra grupper så snurrar just. Uppslagen just ny är att:

skaffa den där Saaben som doldes av den uppväxta häcken.
skaffa en Citroën ZX av senare snitt
försöka lokalisera en BMW ägare i Berlin som bevisligen inte behövt sin bil sedan 2012.
låta Mungan hitta ny förvaltare.

Rent kliniskt får jag erkänna att jag faktiskt jobbar på alla fyra fronterna samtidigt. Men uppenbarligen så verkar alla uppslag ha lie förhinder att övervinna. Saaben har jag försökt köpa i ett år, BMW’n vet nog inte om att jag är spekulant, Mungan är inte den enklaste av vagnar att adoptera bort och Citroën ja vad säger man…

Jag lovar att hålla er informerade om det blir något av endera av egenheterna. Vis av tidigare projekt så skulle jag säga att det är låg sannolikhet att något realiseras i närtid.

Upp och iväg som Roald Dahl skrev.