Eriks lampaffär – återuppstånden

 Eftersom frågan kommit – i Berlin DDR uppförde man ett nytt landmärke under 1970-talets, Palast der Republik, ett kulturcentrum men teatrar, restauranger, utställningslokaler och en självklar vallort för gemene Östtysk för att se nationens förträfflighet. Skrytbygget, med stora glasfasader och bronserade metallinläggningar mot vit betong revs under 00-talet och har idag ersatts av Humboldt Forum, ett nybygge i gammal slottsstil. Ungefär samtida med detta valde Örebro att uppföra ett nytt kulturkvarter där Bibliteksbyggnaden vid Svartån i  rostfritt och glas bryter av stort mot omkringliggande bebyggelse. Själv ser jag likheterna med Palast der Republik som slående. Namnet Eriks Lampaffär kom sig av omskrivningen för byggnaden i Berlin och syftar dels på ledaren Erich Honecker och just det faktum att det man såg genom fönstren var de stora lamparmaturerna kvällstid.