Omflyttning pågår!

Om du råkar kommit till den här sidan och nu får ett felmeddelande för att sidan du var på jakt efter saknas. Ja då jag troligen möblerat om allt kopplat till min tidningssamling.

Numera finns alla inlägg på temat I Katalogiserandets otjänst som egna sidor och hittas via navigationen ovan eller via länken här

Att jag valt att flytta ut innehållet beror mest på att det tagit lite stor plats i det övriga flödet och är av mer statisk karaktär. De vanliga postningarna har en lite mer tidsbundenhet och kanske ska läsas som ett flöde. Men tidningarna har blivit något som nu tycks ha ett eget ekosystem, såväl här på sajten som på majks.se