Ett kort betyder… Ett livstecken, eller inte

Om du tillhör skaran läsare som följt mitt orerade över tid vet att jag ibland sänder ett och annat vykort. Mottagarna av dessa kort är ägare till spännande vagnar jag råkat på i trafikvimlet.

I ärlighetens namn så är responsen inte allt för överväldigande. Om det under ett år blir tio kort sända. ja då är jag tacksam om någon råkar få något svar. I februari 2021 stötte jag på en udda amerikansk fågel i form av en Saturn. Själva mötet utmynnade i en bloggpost som du kan hitta här.

Döm om min förvåning när jag idag fick en påringning. Denna gång från en efterlevande som stött på min hälsning i samband med en röjning i dödsboet. Kul att få lite återkoppling även om det nu var under tråkiga förutsättningar. Så på sitt sätt ett livstecken från någon som lämnat den här planhalvan.

Med lite tur får nu vagnen ett fortsatt leverne i trakterna av där jag skådade den senast. Ja Saturn med plastkaross är udda på våra breddgrader.