Biltidningssamlingen inbjuder till interaktion

I min självpåtagna roll som arkivarie för svensk nyhetsorienterad motorpress så kommer en och annan förfrågan emellan åt.

Jag skulle ljuga om jag skulle hävda att det var särdeles frekventa frågor. Men en handfull på ett år i alla fall. Frapperande nog så oftast utan koppling just till det motorrelaterade. Två exempel i närtid.

-Dels en påstridig person som prompt hävdade att det snudd på var min skyldighet att leta upp alla artiklar om ett cykelprojekt(!) från 1970-talet. Trots idoga svar från min sida så landade inte insikten att jag inte är ett offentligt bibliotek, än mindre någon som verkar gratis.

-Dels en förfrågan om att ta fram artikelunderlag på artiklar om TV-spel! Visst det kan ju ha funnits någon artikel inför någon jul om förslag på klappar i exempelvis Vi Bilägare. Då under åren när dem hade sin ambition att vara allmän teknisk ciceron till allmänheten. Men så frekvent artikelunderlag vet jag väl inte direkt.

Som så ofta landar mitt svar i att be sitt lokala bibliotek låna hem utgåvorna som de tror kan vara av intresse. Alternativt söka inspiration från mina bilder och sedan köpa lämpliga tidningar exempelvis på Tradera.

Slutsatsen är möjligen den att det är tämligen smärtfritt att publikt visa hyllinnehållet ur sin tidningssamling. Ty den bilintresserade verkar totalt lysa med sina ambitioner att höra av sig:-)

Detta är ett inlägg som knyter an till mitt tidningssamlande – fler artiklar finns under vinjetten I katalogiserandets otjänst