2014 – Nutid

Nutid
Det är svårt att inte fundera över vad som händer idag på Lada-fronten. Med en enda bil som säljs reguljärt här i form av den ostoppbara Lada Niva-modellen. Lite speciellt är att det finns två parallella grupperingar som säljer Lada Niva här i landet. Dels en falang som leds via Eskilstunafirman som har två återförsäljare av sin hemsida http://www.ladasverige.se att döma. Dels en ”utbrytargruppering” av forna återförsäljare som tycks driva vidare och importera i egen regi.

Jag förutsätter att det finns flera bottnar i varför man valt att dela upp sig i dessa två grupperingar. Men illavarslande är att även figurerar rykten om orsaker, medvetna och omedvetna misskrediteringar. Sånt skadar inte bara förtroende för dem som importerar, utan än mer varumärkets renommé.  Man bör även ha med i minnet att de Niva-varianterna som idag saluförs baseras på en över 40 år ”ung” grundkonstruktion. Den är en av de äldsta bilarna i produktion idag, efter att  Land Rover Defender och Mercedes G-wagen gått ur produktion.

Ladas modellprogram består idag av flera moderna personbilsmodeller så som Vesta, Xray och något mindre moderna Largus. Largus är den ryska varianten av Dacia Logan ur förra generationen.  Om man jämför prisbilden mellan Ryssland och Tyskland så annonseras en Vesta ut i Ryssland för priser motsvarande 90 000 kr. Medan prisbilden på tysk marknad börja från 130 000 kr. Tittar man sen på DeLuxe modellen av Vesta Cross. Det är en kombi i mellanklassstorlek och skogsmullestuk som säljs i Ryssland för ca 125 000. Medan herr Fritz i Tyskland får betala 185 000. Ett stort påslag helt klart för en ganska alldaglig produkt. Just dessa ganska oattraktiva priser gör väl att det är svårt för en ny agent att komma till skott, mer om det på nästa sida som handlar om Lada och Framtiden