2014 – Samtid, Nutid och Framtid

Samtid

Som nämnt på sidan om Ubbo, så köps den firman upp av ett gäng herrar under firmanamnet Lada Skandinavien. Med stora ambitioner att åter bli en fullskalig importör och representant för Skandinavien. Som ett led i detta så köps även den fristående reservdelsverksamheten Nordic Carpart upp. Firman hade drivit reservdelsförsörjningen sedan sent 1990-tal och i och med detta flyttar även den till Eskilstuna. Därtill finns även en bilverkstad som går upp i detta konglomerat.

Mediaglans med AvtoVAZ VD

I media så får man extra skjuts av att AvtoVAZ har en svensk VD som ger det hela lite tyngd och glans. Planerna verkar storslagna och ger intrycket av att vara en seriös satsning med löften om breddat modellprogram. Givetvis sker den ”obligatoriska nedstängningen” av gamla hemsidan. På den temporära webbplatsen förekommer även någon banner om att man är stolt sponsor av något internationellt evenemang med lokal anknytning. För egen del gör jag ett tappert försök att få lite info och kontaktar VD både på telefon och e-post, men det är väldigt lugnt på svarsfronten.

Långt senare så har jag väl förstått att de stora satsningarna kostar pengar. Ledtiderna i agenturbranschen är ofta långa, Order på bilar ska läggas åratal i förväg och det handlar oftast om stora volymer bilar man behöver beställa för att garanteras några bilar. Jag brukar tänka på en annan återlansering – Skodas comeback. I det fallet har dåvarande VD’n har skrivit en spännande skildring om vad som hände. Borttappade årsbeställningar och därmed inga garanterade volymer osv. I båda de här fallen, dels med Skoda och det tänkta Ladaprojektet så handlade det om nya bilmodeller där det kan vara av vikt att allt klaffar.

Interna politiska motsättningar och stoppklossar i kulissen

Ryktesvägen sägs det att i Lada’s fall så var inte alla papper/intyg/tester gjorda korrekt. För att man skulle få starta import till EU var detta livsviktigt. Och att som ny generalagent få ett lass förbeställda bilar som inte uppfyller lagkraven kan ju lätt bli ett svettigt projekt. I synnerhet om man kanske varit tvungen att beställa flera hundra stycken för att få någon tilldelning och därtill måste nu måste betala för eländet. Dessutom bör man ha i åtanke att Lada idag ägs till stor del av Renault. En aktör som redan idag har bilmärket Dacia i det lägre prissegmentet.  Det är inte därför helt otroligt att den interna konkurrensen kan vara en faktor som spelade in. Och att man inte alltid vill ha in allt för moderna konkurrenter från eget håll att tampas med…

Att slå hejd en nybildad organisation

Effekten verkar i alla fall vara av modellen ”kalldusch” och kalla fötter. Det är lätt att föreställa sig den frustration som det lär ha medfört i såväl i firman som i återförsäljarled. Man kan ana att nya produkter, löften om en stor backning från moderbolaget och en ambition att göra storverk från början, men nu  måste stå på bromsen var tufft. Därtill kan jag tänka att det är ekonomiskt tungrott att kanske fått ställa bankgarantier för leverans av bilar som inte kanske kommer inom rimliga tidsramar. Effekten lär väl vara givna.  förlorat förtroende från alla inblandade. Återförsäljarna gentemot importören och importören gentemot tillverkaren.

Jag har försökt att få lite mer info från Eskilstunafirman om vad som händer och vad som är på gång men inte fått något svar från ägaren.