Varför finns det så lite historik om hur en tidning kom till?

Att vinnaren har tolkningsföreträde det är ju tämligen känt. Men hur kommer det sig att såväl Vi Bilägare som Teknikens Värld har så lite att säga om sin uppkomst?

Att Vi Bilägare kom att bli husorgan för OK från 1963/1964 det har jag tidigare påvisat och redovisat i ett tidigare inlägg i år. Förlagshuset OK är inte så noga med historieskrivningen utan hävda att tidningens historik sträcker sig till 1930. Sanningen är väl den att det var en annan tidning, BilEkonomi, som var urmodern och att dess redaktion var starkt emot att läggas ned och migreras in i Vi Bilägare.

Att även Teknikens Värld i vaga ordalag refererar till att man uppkom som en sammanslagning mellan två andra tidskrifter – Flyg och Populär Teknik. Men det är ju en sällan redovisad historia om varför man valde att slå ihop de två titlarna. Tidningens webbredaktör gjorde för övrigt ett inlägg på hemsidan men även där saknas bakgrundsfaktan om varför tidningarna slogs samman.

Om man råkar gräva lite och efterforska källorna så skrev redaktören för en av de inkorporerade skrifterna – Populär Teknik följande i decembernumret 1947 ”Intet ont som icke för med sig något gott — det gamla ordstävet besannas av den sammanslagning av tidskrifterna POPULÄR-TEKNIK och FLYG , som fr. o. m. den 1 januari 1948 måste göras som en följd av den skärpta pappersransoneringen. Vi är nämligen övertygade om att denna åtgärd kommer att bli till fördel för både POPULÄR -TEKNIK :s och FLYG :s läsekrets.” 

Så pappersransoneringen var orsaken, vinsten ur tidningsperspektiv var dels att man fick tilldelning så man kunde ge ut 25 utgåvor istället för 12 nummer per år. dessutom fick man öka formatet på tidningen. Vinsten blev att även om antalet sidor i tidningen var det samma var antalet spaltmilimeter ca 50% mer per sida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.