Att nå väggs ände

Februari visar sig från sin mest ogina sida. Vädret – i den mån det om det nu vore något väder i kombination med samhällets covid-härjningar ger en feeling av grått.

I långt mer personlig kontext så råder teknisk svartflagg, eller rent av svårartad dito. Ty, nu finns inget direkt mer för mig och scannern att katalogisera. Att även väggs ände nåtts bokstavligen. Ja alltså vad möjligheten att få in fler bokhyllor. Utsikterna för att fler spännande tidningsfynd kunna införskaffa känns alarmerande begränsande.

Långa serier – långa bokhyllor

I viss mån kan jag förbanna min fäbless för att samla hela utgivningar. Speciellt när objekten kanske omfattar 10/20/50/70 årgångar. Det blir snabbt många löpmeter. Fördelen ligger dock i det vilsamma för sinnet. En hel vägg av samma publikation ger ett homogent intryck.

Kanske borde man fokusera om och istället leta upp de där korta utgivningarna. Tänk att ha alla tidningar av svenska Car från mitten av 1980-talets mitt? De borde kunna rymmas i en 12-cm box med lätthet. Samma gäller den gäckande Allt om bilen. Den kanske mest känd av att namnet var en byline i teknikens världs logo under många år. Men den gavs ut som egen titel en handfull år under 1960-talet.