Circle K där flytande drivmedel är på utfasning.

Ekosystemet bilen är under utmaning och omdaning. I dagarna hade jag vägarna förbi den lokala Circle K-stationen där helt sonika sex pumpar numera bara blivit två!

Det den sista pumpen syns längst bort i bild

Att utvecklingen går mot allt mer elektrifiering känns radikalt klart. Att pumpantalet minskat successivt det har man ju märkt men en reducering med 2/3-delar det känns stort.

Just forna Esso/BP/Statoil numera Cirkle K utgjorte det stationsnät som i många fall gått i bräschen för förändringar. Man var tidiga på att fokusera mer på livsmedel än drivmedel. Var tidiga med att göra stationen till en del av Bingolottos spelverksamhet. Och nu i princip säga att flytande drivmedel är på utfasning.

Att gå i framkant är inte lätt. Förändra folks beteende är alltid en utmaning. Att just ta bort pumparna känns stort. Det naturliga borde vara att ha något annat som får ta dess plats. Ska bli spännande att se utfallet.