En flirt och flair av 1990-talets pastellpastiller

Jag erkänner, mitten av 1990-talets udda färgklickar triggar stort ha-begär hos undertecknad. Men tänk va svårt det ska vara att få kontakt med säljarna nu för tiden. tacka vet jag när telefonnummer fanns i annonserna!