När är det läge att göra om och göra rätt?

Frågan kan ju te sig lite udda, men handen på hjärtat. Om något varit tveksamt fixat men ändå fungerat, är det då läge att göra om och göra rätt?

Min fundering kommer sig av patienten på uppfarten – då i form av familjens slitna släpkärra som kommer fylla trettio om något år eller två. Nämnda kärra har haft samma förvaltare i i alla fall 25 av de 28-29 höstar som väl ligger på kärrans samvete. Visst, över tid förstår jag att det är lätt att gena för att hålla något på rull.

Men när jag nu volonterat till uppgiften att fixa lite besiktningsanmärkningar och noterar en rad saker som kommer försvåra mitt felavhjälpande, kan och bör jag fixa dessa?

Ska jag fixa bromsstocksjusteringen till så som den var från fabrik, eller ska jag taska ihop det hela – igen? Risken är då överhängande att vajrarna inte fått behövliga slack. Sedan hur gör jag med det där hjullagret som är sopslut men som besiktningen lyckats undgå att notera – när det mitt problem?

Frågorna många, Tidsåtgången blev rejält mycket större. Samvetet inte nämnvärt rymligare… Så, ja det är alltid tid att göra rätt, speciellt om säkerheten blir bättre.