Den ständigt gäckande TSVFS 1985:55 – låt mig presentera…

Myndighets-Sverige kunde inte leverera en digital utgåva för mitt beskådande. Men väl – Stadsbibiliotetet i Ö kunde fixa texten på papper.

Letar du likt mig efter TSVFS 1985:55 för att förstå mer om F97B som dispenskod. be ditt lokala bibliotek göra ett fjärrlån av nämnda författningssamling.