Men det är väl inget att mattas för…

Oomkullrunkeligt är möjligen det faktum att åldras – dagen till ära har jag fått det itutat mig att jag har födelsedag. Att det skulle vara så är väl ett faktum man själv har lite svårt att vidimera, man får liksom acceptera den sanning man blivit indoktrinerad att göra till sin egen. Det är ju inte så att morsan, eller farsan för den del är i livet längre så man kan dubbelkolla. Men någonstans verkar villfarelsen ha vunnit för till och med personnumret säger det samma.

Här för leden så fastnade jag och hustrun i att smaka på ordstävet; ”…att det är väl inget att mattas för”. En snabb google-sökning gav ingen träff. Men både hon och jag har hört detta i vardagligt tal här i trakterna av Ö.

Innebörden skulle tolkas som om ett tips från coachen. Ja lite som ett ord på vägen. typ att X  inte skulle vara en faktor att ge upp inför. antingen så att utmaningen man ställs inför inte alls skulle vara oöverstiglig. eller lite som ett konstaterade över någon annans tappade sugar, att det väl väl ingen orsak till att ge upp.

Att detta inlägg ens kommer till är, möjligen för att ge Google åtminstone ett exempel på ordstävet som stundom även far över mina läppar, ibland för att peppa mig själv men även för att mana på andra att inte ge vika.