Spänsten är åter – (f)jädrar anamma

Blotta utsikten att se lilla Trikålåren i en så pass agil vinken i garageöppningen lovar gott.

Mindre gott; den mest felande länken på vänstra sidan

Även den högra var brusten, om än så pass väl så att den stannade kvar i sitt säte

Någon timme senare så var de nya svarta och framför allt hela fjädrarna på plats.