I dagar av hotande Dieselbrist och skenande AddBlue-kostnad

Kvällstidningarna var inte sena med att basunera ut meddelandet om en potentiellt annalkande brist på diesel. Upprinnelsen skulle bara att eventuellt Ryssland, som vedergällning för omvärldens sanktioner i för invasionen av Ukraina. Då stoppa exporten av olja i allmänhet men dieseldito i synnerhet.

Någon dag senare kavlades nyheten om  prisökningen på AddBlue. Detta gör nu gör att kostnaderna rakar i höjden för transportsektorn. Priset ska enligt samma källa har mer än dubblerats sedan hösten 2021. Om brist dessutom skulle uppstå så. Ja då skulle även transportsektorn lamslås. Ett modernt dieseldrivet fordon som har tomt på nämnda reningsvätska går ned i serviceläge och då bara har reducerad kapacitet.

Ja utmaningarna är många såhär i Ukraina-apokalypsens kölvatten.

Det är inte utan att jag tycker att Diesel-Doris inte är helt utan förtjänster, sin slitna uppsyn till trots. Behöver ag tillägga att Doris är så pass omodern att Partikelfilter och AddBlue-rening är synnerligen okända faktum.:-)