Repetition för perfektion?

Det sägs att repetition är såväl lärandets motor men även enda vägen till att nå perfektion i det man gör.

Med något som liknar grunden för någon form av agglomerationsteori skulle jag säga att merparten av mina fordon tenderar till att få samma problem – samtidigt. För några år sedan var det sommaren av bromsslangar. Om minnet inte mig helt spelar diverse spratt så fick fyra(!) av den dåvarande vagnparken anmärkningar på bromsslangarna. Nu på försommaren verkar det vara fjäderbrott som grasserar hej vilt. Såväl Trikålåren som Uncle Ben har diagnostiserats lida av sjukan.

Att Trikålåren lider, ja det var inget större dilemma, den lilla citroënen ingår inte i ryggraden i vagnparken så det gick att skjuta på framtiden. Men när jag vid en liten inspektion konstaterade ett utbrott även hos hustruns Skoda Unce Ben, var läget kapitalt annat. Just den lite större Skoda är den vagn som utgör livsnerven i hustruns och mitt gemensamma transportnav. Läget var dessutom inte direkt så det gick att skjuta på framtiden.

Här var det bara någon centimeters marginal innan totalhaveri och allt vad sånt skulle kunna innebära. Lika bra att lägga en beställning på allt som rimligen borde gå åt för att sätta nya fjäderben där fram. Budgetmässigt inget att skriva hem om. Allt som har med bil att göra om inte är femsiffrigt i beloppet får ju anses vara ett klipp. Ja i alla fall när det handlar om Uncle Ben där funktion behövs prioriteras.

Men fullt så enkelt avlöpte inte det hela. Ty det verkar finnas flera utföranden på stötdämpare. Det som väl fanns i kartongen hade inga direkta likheter med det som fanns på bilen. Snabbt rådslag mellan höger och vänster hjärnhalva. Byt fjädrar och skicka resten i retur.

Så efter en massa maratonskruvande av fjäderben, alternerat mellan såväl Trikålåren och Uncle ben så är trepå plats och bytta. Den fjärde och sista – utgör nu Triklåren som ligger i garaget och inväntar tid, engagemang och framför allt en något mindre misshandlad tekniker, helst en sådan med fungerade vänstertumme och betydligt mindre inflammation i övriga fingrars alla leder.

Att just repetition skulle göra att jag nått perfektion, det håller jag för otroligt. men ett par tips och trix har jag säkert kommit på. frågan är mer om jag kommer kunna nyttja kunskapen någon annan gång:-)