Att erkänna något av sina guilty pleasures… GM X body

Det känns lite pinsamt att erkänna att jag har en öm punkt för den kanske mest misskrediterade vagnar av traditionellt snitt GM, lyckats sätta på marknaden. Jag tror säkert att det hela handlar om sublimering via ett nummer av teknikens värld. I långt vuxen ålder var jag tvungen att köpa ett eget exemplar av numret i fråga för att förstå mer. Röd plyschklädsel i massor, en v6 med effektuttag på strax under 120 hk och en ovanligt modern halvkombikaross. Så här i efterhand så kan man bara undra hur historien kunde bli så kort…

X-body – flerpartsprojektet som gick käpprättt?!
GM vaknade upp under 1970-talet och insåg att deras modeller medium-segmentet var under attack från Europa och Japan. Som svar på detta tillsattes ett projekt för att ta fram modellserien X. För att engagera hela spektrumet av fabrikat som kunde tänkas vända sig till kundsegementet så fick de fyra biltillverkarna Chevrolet, Buick, Oldsmobile och Pontiac olika ansvarsområden som de skulle utveckla. Säkert ett genidrag för att få stort engagemang, men minst lika farligt som i form av att det saknades en övergripande sammanhållning. Till en början så var intresset från köparna stort, Tillverkningssiffrorna för första årsmodellen 1980 landar i häradet av 1,4 miljoner(!) bilar. Lyckan var dock kortvarig och produktionssiffrorna minskade stadigt med ca en tredjedel varje år. Redan ett par år senare så var modellen en parentes. Våren 1985 tillverkades de sista vagnarna, då höll bara Chevrolet liv i modellen de övriga fabrikanterna hade upphört redan åren innan.

Såldes det några här då?
Registreringsstatistiken för dessa ädla vagnar haltar, modellmässigt så hittar jag ingen särredovisning. Tittar man på fabrikaten så nådde 323 Chevrolet-vagnar, resp 151 Buick-dito Vägverkets rullor under kalenderåret 1980. Nu ger inte det hela bilden, ett antal Citation och troligen även Skylarks lär ha ankommit redan under 1979.  För de två systermärkena Oldsmobile och Pontiac så hittar jag inget om att deras motsvarande modeller skulle kommit hit via nybilsförsäljning.

I skrivandets stund återstår 91 (92 men mer om det senare) X body bilar fördelat enligt nedan. Merparten, är lite förvånade – Buick Skylark, med totalt 59 bilar anno 1980 års modell. Idag hittar jag inget spår av att någon hugad bilköpare haft sinnesnärvaron att ta med en Citation eller annan kul kusin som flyttgods så det blev verkligen en kort förekomst på våra breddgrader.

Chevrolet Citation

26

2-dörrars
3-dörrars

9

5-dörrars 17
Buick Skylark

65

4-dörrars 51
2-dörrars 14
Oldsmobile Omega

0

2-dörrars
4-dörrars

(1*)

Pontiac Phoenix

0

3-dörrars
5-dörrars

Vill man grotta ned sig i tillverkningssiffror så har jag sammanställt lite olika källor, tillförlitligheten i denna ska väl bedömas som medelgod – jag har inte kunnat kortsmatcha mer än sifforna för Pontiacs produktion.

Chevrolet Citation production[2]

Oldsmobile Omega production[2]

Buick Skylarks production[3]

Pontiac Phoenix production[3]

1980 811 540 134 323 265 654 178 291 1 389 808
1981 413 379 147 918 262 328 127 869 951 494
1982 165 557 77 469 ingen uppgift än 76 466 319 492*
1983 92 184 53 926 ingen uppgift än 27 493 173 603*
1984 97 205 52 986 ingen uppgift än 22 847 150 191*
1985 62 722 62 722
1 642 587 466 622 432 966 3 047 310*
PREFOMANCE

X-11   20 574

SportsOmega  696 * ofullständigt data.

siffra endast för eget bruk