Sommarplåga – med betoning på sista satsen…

Gah! så kan dagen i garaget sammanfattas.  Mission, ta ned fjäderben och byt  fjärdrar….

Lägesbeskrivningen –  ja kort Gah!!!!

Eller som jag brukar kunna sammanfatta i klara ordalag. Det går inte bra, det går som vanligt….

Ber att få återkomma när framstag möjligen är ett faktum. – men preliminär analys; köp inget franskt, jag borde stannat i VAG’s fauna och flora…